Skip to content
0(446) 214 33 99 eruzem@erzincan.edu.tr https://t.me/eruzem

Uzaktan eğitim sistemimiz olan kampüs sisteminde (https://kampus.ebyu.edu.tr) üç farklı soru türü yapılabilmektedir. Bu üç soru türü;

  • Çoktan Seçmeli
  • Doğru/Yanlış
  • Açık uçlu soru türleridir.

Sınav Güvenliği

Bu süreçte sınav güvenliğinin sağlanması için sınav oturumları dersin öğretim elemanı tarafından takip edilebilmektedir. Sistem aynı zamanda ip bazlı bir şekilde log kayıtlarını tutmaktadır. Aynı ip üzerinden sınava girilmesi durumunda ilgili sınavın log kayıtlarından ortaya çıkarılmaktadır.

Öğretim elemanı sınavı oluştururken kendisi de güvenlik önlemi alabilmektedir. Bunun için resimde de yer alan ilerleme, karıştır ve oturum açma bölümlerini kullanabilmektedir.

  • İlerleme: Soruların tek tek gelmesini sağlayabilir veya tüm soruları tek sayfada gelmesini sağlayabilir. Geri dönmeyi engeleyebilir.
  • Karıştır: Tüm öğrencilere sınav sorularının karışık gelmesini sağlayabilir.
  • Oturum Açma: Birden fazla sınava katılım sağlamayı engelleyebilir veya aktif edebilir.
Back To Top